Predicct

Predicct

Press Release | Eindhoven, 23 December 2008 (in dutch)

Innovatieve aanpak gaat diabetes vroegtijdig opsporen 19 miljoen euro voor ontwikkeling nieuwe medische technologieën

 

Net voor kerst gaat een grootschalig onderzoek naar diabetes type 2 - ook wel suikerziekte genoemd - van start. Bij het onderzoek zijn 7 Nederlandse universiteiten, 16 onderzoeksinstituten en bedrijven waaronder Danone Research en Schering-Plough betrokken. Het PREDICCt-onderzoeksproject ontvangt financiering van het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM). Tevens bieden de gezondheidsfondsen Diabetes Fonds, Nierstichting en de Hartstichting financiële ondersteuning.

Wereldwijd lijden 150 miljoen mensen aan diabetes type 2. Tegen 2025 zal dit getal, door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen met overgewicht, naar verwachting verdubbelen. Hoofdonderzoeker prof. dr. Marten Hofker, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen: “Diabetes is al een groot maatschappelijk probleem en wordt een nóg groter probleem. In Nederland hebben meer dan 600.000 mensen diabetes en de komende jaren zijn er nog vele honderdduizenden in aantocht mede als gevolg van veranderde voedingspatronen.” Daarnaast zijn er volgens Hofker ook 250.000 Nederlanders die niet weten dat ze diabetes hebben. Hofker: ”Diabetes type 2 is echt een sluipmoordenaar. In het begin zijn de klachten gering en merken mensen het niet. Maar op langere termijn zijn de risico‟s aanzienlijk met kans op hart- en vaatziekten, oogafwijkingen en nieraandoeningen.” Hofker is daarom ook „zeer verguld‟ met dit CTMM-onderzoeksproject, waarin vele universiteiten en bedrijven samenwerken en waarvoor bijna 19 miljoen euro beschikbaar is, inclusief de matching door de samenwerkende partners. In dit onderzoek wordt gezocht naar risico-indicatoren, zogeheten biomarkers, om diabetes en de complicaties daarvan vroegtijdig te kunnen voorspellen. Hofker: “Een van de doelen is het ontwikkelen van een bloedtest, waaruit moet blijken of organen al dan niet meer adequaat functioneren. Daarmee kun je dan voorspellen of mensen een grotere kans op diabetes hebben. Deze mensen krijgen medicijnen en/of het advies voldoende te bewegen en gezonder te gaan eten.” Het onderzoek kan volgens Hofker ook uitmonden in nieuwe voedingsmiddelen die de kans op diabetes verkleinen. Diabetes type 2 is enerzijds genetisch bepaald en wordt anderzijds veroorzaakt door omgevingsfactoren als te weinig beweging en ongezond eten. De genetische factoren veroorzaken op zich geen diabetes, maar kunnen in combinatie met de omgevingsfactoren wel ertoe leiden, vertelt Hofker: “Ik zeg vaak: de genetica is het geladen geweer, de omgevingsfactoren halen de trekker over. Vandaar dat voeding zeer belangrijk is. Er zijn ook aanwijzingen dat de voeding voor en vlak na de geboorte het risico in het verdere leven bepaalt. Dat zijn zaken die we in dit onderzoeksproject verder gaan uitzoeken.”
Bert Kuipers, algemeen directeur van het Diabetes Fonds: “Diabetes type 2 is een groot maatschappelijk probleem, dat de komende jaren steeds meer mensen op steeds jongere leeftijd zal treffen. Niet voor niets heeft het ministerie van Volksgezondheid van diabetes een speerpunt gemaakt en komt er een nationaal actieprogramma. Dit CTMM-project kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere preventie van diabetes type 2.”

Judith Dasselaar, programmamanager Nierstichting Nederland: "Wereldwijd krijgen miljoenen mensen chronisch nierfalen als levensbedreigende complicatie van diabetes. Als we dankzij PREDICCt de biomarkers op het spoor komen, die bij mensen met diabetes type 2 kunnen voorspellen of er op termijn nierfalen zal ontstaan, dan biedt dat unieke kansen voor de preventie van nierfalen." Dr. Hans Stam, directeur van de Nederlandse Hartstichting: “Diabetes kan leiden tot ernstige hart- en vaatziekten. Voorkomen is altijd veel beter dan genezen. Vandaar dat wij dit onderzoek, dat moet leiden tot een vroege diagnose van diabetes, ook ondersteunen.” Het topinstituut CTMM financiert onderzoeksprojecten waarin innovatieve medische technologieën en diagnostische methoden worden ontwikkeld voor de belangrijkste chronische aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Oogmerk is dat patiënten zo snel mogelijk baat hebben van de onderzoeksresultaten. In de projecten van CTMM werken universiteiten, kleine en middelgrote bedrijven en multinationals samen.

--- Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u terecht bij:
CTMM: Marjoke Kortas, communicatie manager, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , (040) 277 44 05/ 06-294 09 770;
Diabetesfonds: Hanneke Dessing, adjunct-directeur, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , (033) 42 26 521
Nierstichting: Anke Leys, communicatie manager, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , 06-44 768 170
Hartstichting: Nelleke van der Houwen, wetenschapscommunicatiemanagerTeam Wetenschap, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , (070) 31 55 569

Over CTMM

Het CTMM (Center for Translational Molecular Medicine) is een Nederlands publiek-privaat samenwerkingsinitiatief dat zich inzet voor bevordering van de technologische ontwikkeling in de moleculaire geneeskunde, gericht op een vroege diagnose en op het individu afgestemde behandeling van oncologische, cardiovasculaire en neurodegeneratieve aandoeningen en infectie-/ autoimmuun ziekten. Dit zijn de vier typen hoofdaandoeningen die tot de belangrijkste oorzaken behoren van mortaliteit en verminderde kwaliteit van leven in de westerse wereld. De werkwijze van het CTMM berust op het stimuleren, evalueren en financieren van multidisciplinaire projecten, met bijdragen en actieve medewerking van in Nederland gevestigde universitaire instellingen en bedrijven. Alle CTMM-projecten worden streng beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad en worden ter goedkeuring voorgelegd aan een raad van toezicht. Voorwaarde voor goedkeuring is dat de projecten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de toepassing van onderzoekskennis in de klinische praktijk. Het CTMM ontvangt subsidie van de Nederlandse overheid (50%), universitaire instellingen (25%) en het bedrijfsleven (25%). Meer informatie vindt u op www.ctmm.nl

CTMM, High Tech Campus 12a, 5656 AE Eindhoven

De partners binnen het PREDICCt project:

Industriële partners

BG Medicine

Da Vinci Europe Laboratory Solutions

Danone Research

DiagnOptics Technologies

Hycult Biotechnology

Maastricht Instruments

MeDaVinci Demecal Europe BV

Medipark BV

Microscan

Oroboros Instruments GmbH

Percuros BV

Schering-Plough

Spinnovation

U-Protein Express BV

Academische partners

Hans Mak Instituut

Leiden Universiteit Medisch Centrum (LUMC)

Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC)

Radboud Universiteit Nijmegen – Medisch Centrum (UMC St Radboud)

Technische Universiteit Eindhoven TU/e

TNO Quality of Life

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Universiteit Leiden (UL)

Gezondheidsfondsen

Diabetes Fonds

Nederlandse Hartstichting

Nierstichting Nederland

 
 

Spinnovation Analytical is part of Sinensis Life Sciences

visit website x